TEN SPA ETIKETA

Wellness centrum TEN SPA je miestom oddychu, relaxu a načerpania nových síl. Do jeho priestorov vstupujete na vlastnú zodpovednosť, a preto Vás žiadame o dodržiavanie pokynov. V prípade opakovaného upozorňovania na nevhodné správanie sa, má personál právo požiadať Vás, aby ste wellness centrum okamžite opustili.

ČISTOTA

Všetky textílie sú čisté a vymieňané po každej procedúre.
Pred vstupom do bazéna alebo sáun a tiež pred masážami použite sprchu. Počas saunovania v suchých saunách používajte plachtu na to určenú. Pri odchode vráťte všetky použité uteráky a plachty na recepciu na určenom mieste.

PITNÝ REŽIM

Zabezpečte si dostatočný prísun tekutín, aby ste sa vyhli dehydratácii, najmä pri využití našich sáun. V prípade požitia alkoholu nedoporučujeme vstup do priestorov wellnessu.

POSTUP PRI ZRUŠENÍ REZERVÁCIE

V prípade zrušenia alebo zmeny akejkoľvek objednávky upozornite včas pracovníkov recepcie na tel.č: 045/5322 373 alebo e-mailom: info@hoteltenis.sk

STRATA A ŠKODY

Žiadame vás, aby ste si cennosti nechávali v bezpečnostných skrinkách na recepcii HOTELA TENIS, neručíme za akékoľvek straty alebo poškodenie vašich osobných vecí.

VEK A ZDRAVOTNÝ STAV

Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby vo veku nad 18 rokov. Vstup do wellness centra je umožnený osobám od 13 rokov – Neplatí pre ubytovaných hostí a držiteľov VIP karty. Deti do 12,99 rokov majú povolený vstup do wellness centra iba v sobotu a nedeľu v stanovenom čase od 14-tej do 17-tej hodiny. Deti do 12,99 rokov môžu na regeneráciu a relax využívať vstup na Plaveckú hodinku podľa otváracích hodín / po-ne.

Prosím, informujte nás o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, alergiách alebo zraneniach, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

Wellness centrum TEN SPA si vyhradzuje právo odmietnuť vstup alebo vykonať ošetrenie v prípade výskytu kontraindikácií. Väčšina procedúr nie je vhodná pre tehotné ženy.

ZRANENIA

Ospravedlňujeme sa, ale nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zranenia hosťa v priestoroch wellness centra TEN SPA.

OBLEČENIE

Poskytneme Vám skrinku na osobné veci. Pri pobyte v bazénovej časti Vás žiadame o nosenie plaviek. Pri masáži, ak si to vyžaduje, Vám poskytneme jednorazovú spodnú bielizeň. Do sáun sa plavky nenosia.

NESKORÉ PRÍCHODY

Príďte k nám aspoň 10 – 15 minút pred začiatkom Vašej rezervácie. Neskorý príchod bohužiaľ skráti čas Vášho pobytu, a to bez nárokov na akúkoľvek zľavu.