Projekty Európskej únie

Projekt Modernizácia Hotela Tenis bol k termínu 28.8.2015 ukončený za podpory finančných prostriedkov EU. Podarilo sa dostavať ďalšiu reštauráciu s funkčným vybavením a zariadením a tiež sa zmodernizoval aj vykurovací systém a jeho riadenie. Cieľom modernizácie boli aj vonkajšie tenisové kurty a vnútorná tenisová hala, ktoré taktiež prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Modernizácia Hotela Tenis

Ku dňu 1.6.2014 Hotel Tenis získal nový projekt Modernizácia Hotela Tenis. Cieľom modernizácie bola rekonštrukcia vonkajších tenisových dvorcov a modernizácia vnútornej tenisovej haly. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie funkčnej infraštruktúry, modernizácia vykurovacích systémov a ich riadenia. Cieľom projektu bola dostavba ďalšej reštaurácie hotela a jej funkčné vybavenie a zariadenie.
Výška NFP na tento projekt: 795 219,81 EUR. Plánované ukončenie projektu je 08/2015.
Kód výzvy KaHR-31SP-1201.

Modernizácia areálu Hotela Tenis

Ku dňu 30.06.2011 a 30.07.2011 boli ukončené projekty modernizácia a dobudovanie hotelového komplexu za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Modernizácia areálu Hotela Tenis

Modernizáciou areálu hotela Tenis sa dosiahlo zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zväčšila sa ubytovacia kapacita zo 16 izieb na 75 izieb s celkovou kapacitou 150 lôžok, a zjednotil sa architektonický výraz starých objektov aj novo navrhovanej časti. Všetky plánované stavebné úpravy zabezpečili zvýšenie kvality poskytovaných služieb. V predkladanom projekte sa uvažovalo s nadstavbou existujúcich ubytovacích priestorov a s prístavbou novej hotelovej časti. Jej súčasťou sú aj nové wellness priestory v podobe bazéna, vitálneho sveta a masáže. Súčasťou prístavby hotela je aj vytvorenie nových vstupných priestorov do hotela a do celého areálu.
Výška NFP na tento projekt: 2.189.951,19 EUR. Plánované ukončenie projektu bolo 01/2011.

Dostavba kongresovo-športového areálu Hotela Tenis

Dostavba kongresovo – športového centra nadväzuje ako posledná časť na modernizáciu areálu hotela Tenis. Modernizáciou sa tak dosiahlo zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zväčšenie ubytovacej kapacity a hlavne prezentačných priestorov. Kongresové centrum doplnilo chýbajúcu funkciu v areáli – kongresovo-rokovací priestor s požadovanou kapacitou až do 300 miest. Kongresová sála bola navrhnutá ako univerzálny variabilný priestor s kvalitným technickým zabezpečením. Ukončením tejto etapy sa plne dobudovali aj kvalitné hracie plochy pre tenis a oddych.
Výška NFP na tento projekt: 499.750 EUR. Plánované ukončenie projektu bolo 03/2011.