1. Hraciu plochu tvorí 18 jamiek. Jednotlivé jamky sú očíslované poradovými číslami. Treba dodržiavať poradie jamiek. Jamky sú prepojené chodníkmi, ktoré vedú k ďalšej jamke v poradí.

2. Adventure golf môžu hrať jednotlivci alebo skupiny hráčov. Maximálne odporúčané obsadenie jednej jamky sú 4 hráči.

3. Pri hre v skupine hrajú hráči postupne za sebou v poradí, ktoré si sami na začiatku určia.

4. Cieľom hry je dopraviť loptičku v čo najmenšom počte úderov do jamky. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách.

5. Hra na jamke začína v priestore pred zvýšeným mantinelom, kde si hráč môže loptičku ľubovoľne umiestniť.

6. Pokiaľ loptička pri hre opustí dráhu, hráč si pripočíta jeden trestný bod. V tomto prípade si hráč môže vrátiť loptičku do hry tak, že ju položí 15 cm od mantinelu v mieste, v ktorom loptička opustila dráhu.

7. V prípade, že loptička skončí v blízkosti kameňa, môže hráč pokračovať v hre, alebo si môže loptičku umiestniť do vzdialenosti 15 cm od jeho okraja bez straty bodu.

8. Z vodných prekážok je zakázané hrať. Požiadajte obsluhu o novú loptičku.­