×

Nárok na rekreačný poukaz

Komentáre vypnuté na Nárok na rekreačný poukaz

Nárok na rekreačný poukaz

Rekreačný poukaz pre zamestnancov je možné využiť od 1.1.2019 na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23.10.2018 Národnou radou SR.

Podmienky získania rekreačného poukazu:

 • Zamestnanec pracuje v štátnom sektore alebo vo firme s viac ako 49 zamestnancami (spoločnosti do 49 zamestnancov môžu použiť príspevok na rekreáciu dobrovoľne).
 • Zamestnanec odpracoval vo firme najmenej 24 mesiacov a má pracovnú zmluvu na plný úväzok (dohodári nemajú právo na uplatnenie nároku využitia rekreačných poukazov).
 • Zamestnanec so skráteným pracovným pomerom má nárok na nižšiu preplatenú sumu rekreácie
 • Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55% oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275€ ročne.
 • Zostatkovú sumu vo výške 45% oprávnených výdavkov si hradí zamestnanec sám.

Využitie rekreačného poukazu:

 • Zamestnanec požiada zamestnávateľa o rekreačný poukaz / preplatenie oprávnených nákladov rekreácie (rekreačný poukaz zamestnanec nedostane automaticky, treba požiadať zamestnávateľa).
 • Pred rekreáciou si vo vlastnom záujme zamestnanec zistí, akú formu rekreačných poukazov si zvolil zamestnávateľ a či ubytovacie zariadenie spolupracuje s daným sprostredkovateľom rekreačných poukazov alebo nespolupracuje so sprostredkovateľom a následne zamestnancovi vystaví účtovný doklad s jeho menom na preplatenie po ukončení rekreácie.
 • Zamestnanec absolvuje ubytovanie na minimálne 2 noci na území SR, vrátane stravovacích a doplnkových služieb súvisiacich s rekreáciou.
 • Zamestnanec môže využiť poukaz aj na manžela/manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej straostlivosti, na osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa spolu so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
 • Pobytové balíky je možné uhradiť rekreačnými poukazmi, ktoré akceptuje dané ubytovacie zariadenie alebo vlastnými financiami, kde časť oprávnených nákladov po predložení účtovných dokladov preplatí zamestnávateľ zamestnancovi.
 • Zamestnanec predloží zamestnávateľovi účtovné doklady s označením mena zamestnanca do 30 dní od ukončenia rekreácie a zamestnávateľ mu zákonnú časť finančných nákladov rekreácie preplatí v najbližšej mzde.
 • Príspevok na rekreáciu môže zamestnanec využiť aj na viac pobytov počas roka, kde maximálna výška príspevku od zamestnávateľa je 275€ ročne.
 • Zamestnanec môže požiadať o rekreačný poukaz len jedného zamestnávateľa.

Newsletter

Čo máme nové, pravidelne e-mailom

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber.

Nepodarilo se odoslať požiadavku.