sportom pre vsetkých hotel tenis city resort

Názov organizácie: ŠPORTOM PRE VŠETKÝCH
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO: 54210704
Sídlo: Neresnícka cesta 1074/13, 960 01  Zvolen – Neresnica