×

Denný tábor 2023

denny tabor 2023 HOTEL TENIS ZVOLEN CITY RESORT
Komentáre vypnuté na Denný tábor 2023

Denný tábor 2023

Turnusy športového tábora

pondelok → piatok
☼ 10.-14. júl 2023 / vypredaný
☼ 24.-28. júl 2023 / vypredaný
☼ 07.-11. august 2023
/ vypredaný


Základné informácie

Denný tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov.
V prípade záujmu je potrebné vyplniť e-prihlášku.
Rezervácia miesta je platná až po úhrade nevratnej zálohy v sume 30€.
Počas dňa je pre deti zabezpečený pitný režim, raňajky, obed a olovrant.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu denných aktivít v závislosti od počasia a ostatných okolností.
Žiadame rodičov, aby deťom na tábor nedávali mobily, tablety alebo inú elektroniku ani dopravné prostriedky (napr: kolobežka, bicykel, segway, hoverboard). Za ich odcudzenie, či pokazenie nezodpovedáme.
V prípade opakovaného porušovania pravidiel, môže byť dieťa okamžite z denného tábora vylúčené.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a termínu.
Uvedené zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.


Pred nástupom nezabudnite

Potrebné je zabezpečiť v deň nástupu potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravotne spôsobilé (fyzicky aj mentálne) zúčastniť sa tábora. Toto potvrdenie nemôže byť staršie ako jeden mesiac pred termínom nástupu na tábor. Bez platného potvrdenia dieťa do tábora žiaľ nebude prijaté. Preto prosíme všetkých rodičov, aby vybaveniu venovali náležitú pozornosť.
V deň nástupu a počas nasledovných dní prosím zabezpečte, aby malo dieťa vždy pri sebe prefotenú kartičku poistenca.


Na tábor zbaľte

► športové veci na prezlečenie (krátky aj dlhý variant)
tenisová raketa (ak nemá požičiame)
fľaša na vodu
šiltovka/čiapka
plavky, osuška, šľapky
rukávniky/koleso (ak dieťa nie je plavec)
(Odporúčame veci označiť menom a priezviskom)


Harmonogram dňa

07:50 – 08:00 → príchod detí
08:15 – 08:30 → raňajky
09:00 – 12:00 → športové dopoludnia
12:30 – 13:00 → obed
13:00 – 13:30 → popoludňajší oddych
13:30 – 15:00 → športové popoludnia
► 15:15 – 15:30 → olovrant
15:30 – 16:00 → aktivity podľa záujmu detí
16:00 – 16:10 → odchod detí


Aktivity

tenis, plávanie, futbal, zábavný golf, bedminton, bowling, stolný tenis, pohybové hry, súťaže a ostatné aktivity podľa výberu detí. (Harmonogram každého turnusu zašleme najneskôr 7 dní vopred na váš e-mail)


Cena

pre jedno dieťa → 130
pre súrodencov → 120
pre deti z našej tenisovej školy → 120
pre viac turnusov → 120


• Nevratná záloha 30€ sa hradí za každé dieťa a za každý turnus tábora, po odoslaní prihlášky najneskôr do 5 dní .
• Doplatok za jeden turnus a každé dieťa je potrebné uhradiť do 30 apríla 2023.
• Doplatok za ostatné turnusy v prípade, že dieťa/deti prihlasujete na viac turnusov, je nutné uhradiť do 31. mája 2023.

Platbu prosím realizujte prevodom na účet a to na každé dieťa a turnus osobitne. Ďakujeme za pochopenie.
PLATOBNÉ ÚDAJE:

IBAN: SK08 0900 0000 0004 0260 0105
VARIABILNÝ SYMBOL:
Dátum tábora nasledovne:

10.-14.07.23 → VS: 10140723
24.-28.07.23 → VS: 24280723
07.-11.08.23 → VS: 07110823
POZNÁMKA: Meno a priezvisko dieťaťa


Vaše otázky prosím adresujte na:
info@cityresort.sk


 

Denný tábor

Newsletter

Čo máme nové, pravidelne e-mailom

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber.

Nepodarilo se odoslať požiadavku.